UR: Att få veta eller upptäcka

[2018-02-25] Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker.

Läs nyheten

Redaktör: Magnus Österholm

Adress till nyheten:
http://www.ufm.umu.se/nyhet//.cid290450


Nyheter via RSS

Prenumerera på nyheter från UFM som RSS-flöde:
Nyheter från UFM