Till umu.se

Nyheter från UFM

UR: Hjärnforskning + pedagogik = sant?

2017-08-22
Utbildningsradions program Skolministeriet har gjort ett inslag om hjärnforskning. I inslaget berättar hjärnforskaren Lars Nyberg, professor vid institutionerna för Strålningsvetenskaper samt Integrativ medicinsk biologi, och Johan Lithner, professor vid Institutionen för naturvetenskapernas och mat...

Ny lärobok introducerar till högre studier i matematik

2017-08-21
Kursboken Introduktion till högre studier i matematik av Lars-Daniel Öhman och Robert Johansson på Institutionen för matematik och matematisk statistik har utkommit i en ny reviderad och utökad upplaga. En nyhet är att lösningsförslag till bokens övningsuppgifter kommer att tillhandahållas. Boken ri...

Formativ bedömning svårt för lärare, men positivt för elevernas inlärning

2017-06-02 (från 2017-06-07)
Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte okomplicerat att genomföra för läraren. Ska eleverna också få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna. Det visar Charlotta Vingsle i sin avhandling som h...

Formativ bedömning: en enkel match eller en svår utmaning?

2017-06-02
Lärare använder i viss mån formativ bedömning i klassrummet, men det finns också en stor utvecklingspotential. Med omfattande kompetensutveckling kan lärare få stöd till att förbättra den formativa klassrumspraktiken och egenskaperna hos den utvecklade formativa praktiken är avgörande för om det led...

Bättre matteinlärning för elever
som själva konstruerar metoder

2017-04-19
Elever som själva konstruerar lösningsmetoder till problembaserade uppgifter lär sig matematik bättre än elever som får en färdig metod att följa. Det visar Jan Olsson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Utvärdering visar hur matematikundervisningen i Sverige har förbättrats

2016-12-09
Matematiklyftet var en nationell fortbildningssatsning som erbjudits alla matematiklärare i Sverige. Cirka 75 % av Sveriges alla matematiklärare har genomgått denna fortbildning. Forskare vid Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik (UFM) har genomfört en utvärdering av Matematiklyftet. I denna ...

Skolverket: Lärare nöjda med Matematiklyftet

2016-11-25
Över 35 000 matematiklärare har deltagit i Matematiklyftet som är Skolverkets satsning för att utveckla undervisningen i matematik. Detta motsvarar tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan. Lärare som deltagit har utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroend...

Skolvärlden: "Risk att Pisa examinerar fel saker"

2016-10-19
Anneli Dyrvold konstaterar i sin avhandling att Pisa-provets matteuppgifter innehåller ord som eleverna sällan möter i matteundervisningen eller i sin vardag. Därför finns en risk att proven testar elevernas språkliga förmåga snarare än deras matematiska förmåga.

Specialpedagogik: Måste det vara så svårt?

2016-10-17
Nära en femtedel av landets niondeklassare ligger i riskzonen för att få underkänt i matematik. Behöver det verkligen vara så? Gunnar Sjöberg forskar på matematiksvårigheter vid Umeå universitet. Han är hoppfull eftersom matematiksvårigheter börjar tas på allvar i forskarvärlden.

Matematikuppgifter är svåra att läsa

2016-10-17
Anneli Dyrvold visar i sin avhandling att om de ord som används i PISA skiljer sig mycket från de ord elever är vana vid i svenska matteböcker medför det en risk att läsförmåga och inte matematikförmåga testas i PISA. Avhandlingen belyser också ett behov av undervisning om hur man läser matematikupp...

Lärarnas tidning: "Svenska lärare borde utmana elever mer"

2016-10-11
Det finns forskning som visar att elever presterar bättre när de tvingas fundera ut lösningar själva jämfört med att lösa uppgifter utifrån givna exempellösningar. Det har forskaren Mathias Norqvist vid Umeå universitet visat i sin nyutkomna avhandling.

Doktorand vid TUV - handledare för Sveriges bästa examensarbete

2016-10-11 (från 2016-10-10)
Jan Olsson, doktorand i Pedagogiskt arbete, vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå universitet, har handlett Sveriges bästa examensarbete med inriktning mot lärande och matematik.

Origo: Goda resultat för mattelyftet

2016-09-06
Två preliminära utvärderingar pekar på en framgång för Matematiklyftet, både när det gäller medverkan och resultat. Utvärderingen om resultat genomförs av forskare från Umeå universitet.

SVT Go'kväll: Skönheten med matematik

2016-09-01
Intervju med Manya Sundström, forskare i matematikdidaktik, som vill inspirera fler att se skönheten med matematik. Intervjun börjar 3:34 in i programmet.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Tomas Bergqvist

Utskriftsversion