Lediga jobb

Det finns just nu inga lediga jobb i relation till UFM.

Tidigare lediga jobb

 • Doktorand i matematikdidaktik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Sista ansökningsdag: 2018-04-03
  Mer information
 • Doktorand i matematikdidaktik med inriktning mot specialpedagogik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Sista ansökningsdag: 2018-04-03
  Mer information
 • Doktorand i pedagogiskt arbete i matematik, naturvetenskap eller teknik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
  Sista ansökningsdag: 2018-04-03
  Mer information
 • Postdoktor i matematikdidaktik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2018-03-15
  Mer information
 • Universitetslektor i matematik- och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2017-09-01
  Mer information
 • Postdoktor i matematikdidaktik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2017-06-15
  Mer information
 • Postdoktor i matematikdidaktik, med inriktning mot problemlösning, resonemang och undervisningsdesign
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2016-09-23
  Mer information
 • Doktorand i pedagogiskt arbete, med inriktning mot teknik eller matematik, och med fokus på programmering
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2016-05-30
  Mer information
 • Två universitetslektorer i matematikdidaktik, med inriktning mot tidigare skolår
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2016-05-25
  Mer information
 • Doktorand i matematikdidaktik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2016-03-30
  Mer information
 • Doktorand i pedagogiskt arbete, med inriktning mot matematik
  – med fokus på språkets roll för kunskap och lärande i matematik

  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2014-05-30
   
 • Forskarassistent i matematikdidaktik med inriktning mot formativ bedömning
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2014-05-26
   
 • Postdoktor i matematikdidaktik med fokus på språkets roll för kunskap och lärande i matematik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2014-05-19
   
 • Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik och fokus på formativ bedömning
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2014-05-08
   
 • Doktorand i Ämnesdidaktik alternativt Pedagogiskt arbete - med inriktning mot matematik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2014-03-31
   
 • Postdoktor (2 år) med inriktning mot matematikdidaktik och neurovetenskap
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2013-09-30
   
 • Postdoktorstipendium (8 månader) i matematikdidaktik
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2012-08-15
   
 • Två projektassistenter till institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
  För arbete inom ramen för projektet ”Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande”.
  Sista ansökningsdag: 2012-05-25
   
 • Doktorand i beteendevetenskapliga mätningar med inriktning mot elevers matematikkunnande i ett internationellt perspektiv.
  Placering vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sista ansökningsdag: 2012-04-02
   
 • Postdoktor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot interaktiva medier och matematikdidaktik.
  Placering vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sista ansökningsdag: 2011-11-21
   
 • Forskarstuderande i matematikdidaktik (del av LicFontD).
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2011-11-03
   
 • Forskarstuderande i matematikdidaktik.
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2011-09-30
   
 • Biträdande lektor i matematikdidaktik, med särskild inriktning mot högre utbildning.
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2010-08-19
   
 • Biträdande lektor i matematikdidaktik, med särskild inriktning mot tidigare åldrar.
  Placering vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sista ansökningsdag: 2010-06-03
   
 • Doktorand i ämnesdidaktik med inriktning mot matematik - med fokus på ämnesspråk i matematiska praktiker.
  Placering vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Sista ansökningsdag: 2010-03-01
   
 • Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik - med fokus på de tidigare skolåren.
  Placering vid Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap.
  Sista ansökningsdag: 2010-01-11
   
 • Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot matematik - med fokus på de tidigare skolåren.
  Placering vid Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap.
  Sista ansökningsdag: 2010-01-11
   
 • Doktorand i beteendevetenskapliga mätningar med inriktning mot formativ bedömning i matematikklassrummet.
  Placering vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sista ansökningsdag: 2010-01-11
   
 • Doktorand i matematikdidaktik inom ramen för projektet "Att lära matematik via kreativa och imitativa resonemang".
  Placering vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Sista ansökningsdag: 2009-11-08

Sidansvarig: Tomas Bergqvist

Utskriftsversion