Forskning

UFM:s forskning bedrivs genom många olika projekt, vissa knutna till enstaka individer och andra till större grupper av forskare. Forskningen är tillämpningsinriktad i meningen att den syftar direkt eller indirekt till att stödja utvecklingen av lärande, undervisning, läromedel, prov, styrdokument, etc.

Förutom olika typer av samarbeten inom UFM, har medlemmar i UFM också samarbetat med forskare från:

  • Andra forskningsområden inom Umeå universitet: Matematik, Naturvetenskapernas didaktik, Neurovetenskap och Psykologi.
  • Andra universitet och högskolor i Sverige: Göteborg, Härnösand, Karlstad, Linköping, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.
  • Andra länder: Australien, England, Finland, Kina, Tyskland och USA.

Medlemmar i UFM har också andra typer av samarbeten som inte är med forskare, se information om samverkan.

Om du har intresse av att samarbeta med UFM på något sätt, se sidan om att kontakta UFM.

Forskningsgrupper

Viss forskning inom UFM genomförs inom större forskningsgrupper. Dessa grupper skapas när det finns flera personer och flera olika projekt eller studier som samlas under en gemensam forskningsinriktning.Information om forskningsgrupper

Forskare

Utifrån listan på medverkande i UFM kan man hitta information om olika individers forskningsinriktningar och forskningsverksamhet.Information om medverkande i UFM

Publikationer

Genom all forskning inom UFM produceras ett stort antal publikationer i form av till exempel artiklar i tidskrifter, konferensrapporter och andra typer av rapporter. Dessa innefattar både vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.Information om publikationer

Projekt

Alla olika projekt som bedrivs och har bedrivits inom UFM finns beskrivna i universitetets forskningsdatabas.
Information om projekt


Sidansvarig: Tomas Bergqvist

Utskriftsversion