Visit by Mogens Niss

On March 14-16, 2012, Mogens Niss from Roskilde University visited Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). During his visit, he participated in different seminars and worked together with members of UMERC, in particular in doctoral courses.

Since the working language during his visit was Scandinavian, information below is given in Swedish.

Mogens Niss är en av världens mest erkända matematikdidaktiska forskare och har t.ex. skrivit den avslutande sammanfattande lägesanalysen i den senaste stora matematikdidaktiska forskningsöversikten.

Program

Onsdag 14 mars, kl 13.15
Lokal: N420
"Matematikkunnande och matematiska kompetenser"

Fredag 16 mars, kl 10.30
Lokal: N200
"Matematiska resonemang, bevis och bevisföring"


Page Editor: Tomas Bergqvist

Print page

Related Information

Homepage of Mogens Niss