Visit by Mogens Niss

On September 5-9, 2011, Mogens Niss from Roskilde University visited Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC). During his visit, he participated in different seminars and worked together with members of UMERC.

Since the working language during his visit was Scandinavian, information below is given in Swedish.

Mogens Niss är en av världens mest erkända matematikdidaktiska forskare och har t.ex. skrivit den avslutande sammanfattande lägesanalysen i den senaste stora matematikdidaktiska forskningsöversikten.

Program

Lokal vid alla seminarier: NA490

Måndag 5 september
10.00-12.00
"Vetenskaplig kvalitet i forskning och forskarutbildning"

Tisdag 6 september
08.30-10.00
"Teoribegreppet och dess roll i matematikdidaktisk forskning"

Onsdag 7 september
10.00-12.00
"Det internationella forskningsläget. Vilka insikter har forskningen nått och vad bör vi forska mer om? Vilka behov och trender finns idag?"


Page Editor: Tomas Bergqvist

Print page

Related Information

Homepage of Mogens Niss